درباره شایا فیلم

شایافیلم اولین سایت در ایران می باشد که تمامی ایرانیان و خارجی ها میتوانند با پرداخت واحد پول تومان و دلار متصل به بانک شوند و پس از پرداخت، میتوانند به صورت نامحدود فیلم با فرمت های SD,HD,FULLHD,4K,3D تماشا کنند و فعالیت ما به متن زیر است:

تولید فیلمهای کوتاه، شبکه خانگی و سینمایی پس از بررسی فیلمنامه در شورای شرکت شایافیلم، فیلمنامه تخمین بودجه خورده و به واحد بورس هنری ارجاع داده خواهد شد و پس از بررسی نهایی و تایین بودجه،شرکت شایافیلم تهیه کننده پروژه خواهد بود و تمامی مسائل تهیه و تولید بر عهده ی شرکت شایافیلم می باشد.

این سایت فقط از طریق درگاه بانکی میتوانند بازدید کنندگان و عضوشدگان تازه در این سایت اشتراک ماهانه خود را از یک ماهه تا شش ماهه را بخرندو به صورت نا محدود در سراسر دنیا آنلاین تماشا کنند.